Hur du servar din kompressor

07 februari 2024 Veronica Urena

editorial

Att serva en kompressor är en viktig del av underhållet för att säkerställa att din utrustning fungerar säkert och effektivt. En välskött kompressor kan bidra till en längre livslängd och bättre prestanda, vilket kan spara pengar på lång sikt. I denna artikel går vi igenom hur du på bästa sätt tar hand om din kompressor och ser till att den alltid fungerar på topp.

Vikten av korrekt underhåll

Kompressorer används i en mängd olika industrier, från bilverkstäder och byggarbetsplatser till tillverkningsanläggningar och sjukhus. De är avgörande för många processer och behöver regelbundet underhållas för att minska risken för driftstopp och dyra reparationer.

En kompressor som inte servas regelbundet kan börja förlora effektivitet, vilket ökar energiförbrukningen och därmed kostnaderna. Små problem som inte åtgärdas i tid kan så småningom leda till större fel och till och med totalt haveri. Regelbunden service innebär att dela såsom filter, olja och tätningar byts ut eller rengörs för att kompressorn ska fortsätta att fungera som den ska.

serva kompressor

Steg för att serva din kompressor

Inspektion och rengöring

Det första steget i att serva din kompressor är att genomföra en inspektion och rengöring. Detta bör göras med jämna mellanrum och innefattar kontroll av alla synliga delar för tecken på slitage eller skador. Rengöringsprocessen bör inkludera avlägsnande av damm och smuts från kylflänsar och luftfilter, vilket hjälper till att upprätthålla god luftflöde och kylfunktion.

Olje- och filterbyte

Oljan i kompressorn och dess filter spelar en avgörande roll för att hålla systemet smort och skydda mot korrosion och slitage. Byte av olja och filter är en central del av servicen och bör göras enligt tillverkarens specifikationer. Ignorering av dessa kan leda till dålig smörjning och i slutändan maskinhaveri.

Kontroll av säkerhetssystem

Varje kompressor är utrustad med säkerhetssystem som är avsedda att skydda både maskinen och användaren. Under servicen är det viktigt att kontrollera dessa system, som till exempel överbelastningsskydd och nödstoppsfunktioner, för att se till att allt fungerar som det ska.

Uppdatering av loggbok

All underhåll och service som utförs ska noteras i en loggbok. Detta ger en historik över maskinens skick och underlättar framtida underhåll. Det ser också till att du håller dig inom ramen för eventuella garantier och kan vara avgörande vid försäljning av utrustningen.

Under en kompressors livslängd kan olika problem uppstå som behöver åtgärdas. Vibrationsnivåer kan öka på grund av obalanserade roterande delar, vilket kan uppstå från slitage eller skada. 

Läs mer om att serva kompressor!

Fler nyheter